KOSTRÅDGIVNING

Kosten – en viktig del av tillfrisknandet.

Många människor har idag problem från mage och tarm. De personer kan få en kvalificerad kostrådgivning för att minimera eller helt ta bort mage och tarmsymptom.

Symptomen kan vara:

 • gaser
 • smärta
 • sura uppstötningar
 • dålig andedräkt
 • svullen
 • magknip
 • illamående
 • diarré eller förstoppning
 • migrän

En del av patienterna som är i behov av kostrådgivning har också diagnoser såsom:

 • Ulcerös Colit
 • Morbus Crohn
 • IBS (colon irritable)

Allvarliga händelser i patientens liv är en viktig del av förståelsen för varför mage och tarm inte fungerar. Patienterna bör vara undersökta av läkare.

Behandlingen går ut på att balansera kosten vad gäller proteiner, fett och kolhydrater.
Människor tar idag 60 % av kostintaget från kolhydrater. Detta ska sänkas till runt 20 % eller mindre beroende på symptombilden. Om symptom på tillskott finns ges också mineraler och vitaminer beroende på den totala symptombilden.
Även andra behandlingsmetoder såsom homeopati och bioresonans kan också rekommenderas.