BIORESONANS

BEHANDLINGSMETODEN

BIORESONANS

Är en metod som används när det gäller allergiska besvär. Besvären kan bero på brist på enzymer som behövs för matsmältningen

SÅ HÄR GÅR BEHANDLINGEN TILL

Det är en metod som framför allt används när det gäller allergiska besvär. Det börjar oftast med en oförmåga att smälta någon eller några av basallergenerna: mjölk, vete, ägg och soja. Besvären kan bero på brist på enzymer som behövs för matsmältningen, försämrad tarmflora eller annan svaghet i immunförsvaret.

 

ATT HITTA REAKTIONER (ALLERGIER OCH ÖVERKÄNSLIGHETER)

Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde”. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av patientens dagsform. Man sänder en svag elektrisk signal genom patienten och en mätare registrerar motståndet, dvs styrkan på signalen när den kommer ”ut” från patienten.

Patienten exponeras därefter för ett ämne, t ex mjölk eller annat ämne som man misstänker kan skapa en allergisk reaktion. Ämnet (som finns i ett provrör) placeras i en
bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom skickar därefter ämnets
frekvensmönster till patienten och det nya värdet läses av. 

OBS: mätningen framkallar ingen allergisk reaktion, eftersom man endast använder ämnets frekvenser, inte själva ämnet.

Genom att jämföra detta värde med referensvärdet ser terapeuten om det finns en reaktion mot ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.

BEHANDLINGEN STARTAR

De ämnen som patienten visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen. Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster, som sänds till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Oftast används en mjuk platta utmed ryggen.

I de flesta fall används också patientens saliv i behandlingen på samma sätt. Dessa läses in med hjälp av klotelektroder i händerna och/eller mjuka elektrodplattor på andra ställen på kroppen.

Själva behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt cirka 45 minuter.

Kort sagt lär bioresonans dina celler att tåla ämnen som du tidigare reagerat på.