Friskvårdare

BIORESONANS HOMEOPATI
TORRBLODSANALYS

Så en tanke, och skörda en handling
Så en handling, och skörda en vana
Så en vana, och skörda en karaktär
Så en karaktär, och skörda ditt ÖDE!

      – Ralph Waldo Emerson –

HELHETSFRISKVÅRD- är att skapa harmoni och balans,  välgörande och uppbyggande!

 

Maria Wester, dipl.homeopat
dipl.bicom bioresons terapeut,under utbildning till Life Cooperation Coach

 

Friskvårdare

StödJa
stärka
stabilisera

Marias Hälsonycklar är en del av Kaitsor Hub som är belägen i norra Österbotten, Finland. Här kan du besöka hennes harmoniska mottagning och få din kropp i balans med olika naturliga behandlings metoder. Stödja, Stärka, Stabilisera är ledord som Maria jobbar utifrån. Hon ger sina klienter en personlig behandlingsplan. Ofta kan det vara en kombination av både bioresonans och homeopati. Hon ger även många tips och råd vad gäller andning, positivt tankesätt och rätt kost. Allt går hand i hand för att kroppen ska läka sig själv och hitta sina egna ” nycklar” till välbefinnande och balans.

BEHANDLINGSMETODEN

HOMEOPATI

homeopati

HUR SKER HOMEOPATISK BOT?

Dagens sjukvård är präglad av många stora framgångar, men mänskligheten har ändå inte blivit friskare och antalet kroniska sjukdomar ökar.

Homeopati är en gammal läkekonst, som tar hänsyn till hela människan enligt liknande botar liknande principen (Similia Similibus Curentur). Dagens sjukvård är präglad av många stora framgångar, men mänskligheten har ändå inte blivit friskare och antalet kroniska sjukdomar ökar. Sjukdom är egentligen inget begrepp för sig, utan snarare en signal om att det råder oreda i kroppsmaskineriet.
Behandlingen går ut på att stimulera kroppens självläkande krafter.
Tillsammans går vi grundligt genom dina besvär och åkommor för att få reda på hur DU påverkas av DINA symptom. Behandlingen är således individuellt anpassad för DIG.
T.ex.
En patient kan ha energetisk störning i njurarna, vilket kan resultera i diverse symptom bl.a:

 

 • migrän
 • reuma
 • eksem
 • tinnitus

Trots det att njurarna är biokemiskt intakta. Många av dessa patienters sjukdomar blir klassade som psykosomatiska i den traditionella sjukvården.

Den naturmedicinska behandlingen syftar till att återställa balansen i kroppsfunktionerna.

BEHANDLINGSMETODEN

BIORESONANS

bioresonans

SÅ HÄR GÅR BEHANDLINGEN TILL

Det är en metod som framför allt används när det gäller allergiska besvär. Det börjar oftast med en oförmåga att smälta någon eller några av basallergenerna: mjölk, vete, ägg och soja. Besvären kan bero på brist på enzymer som behövs för matsmältningen, försämrad tarmflora eller annan svaghet i immunförsvaret.

 

 

ATT HITTA REAKTIONER (ALLERGIER OCH ÖVERKÄNSLIGHETER)

Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde”. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av patientens dagsform. Man sänder en svag elektrisk signal genom patienten och en mätare registrerar motståndet, dvs styrkan på signalen när den kommer ”ut” från patienten.

Patienten exponeras därefter för ett ämne, t ex mjölk eller annat ämne som man misstänker kan skapa en allergisk reaktion. Ämnet (som finns i ett provrör) placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom skickar därefter ämnets frekvensmönster till patienten och det nya värdet läses av. 

OBS: mätningen framkallar ingen allergisk reaktion, eftersom man endast använder ämnets frekvenser, inte själva ämnet.

Genom att jämföra detta värde med referensvärdet ser terapeuten om det finns en reaktion mot ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.

BEHANDLINGEN STARTAR

De ämnen som patienten visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen. Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster, som sänds till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Oftast används en mjuk platta utmed ryggen.

I de flesta fall används också patientens saliv i behandlingen på samma sätt. Dessa läses in med hjälp av klotelektroder i händerna och/eller mjuka elektrodplattor på andra ställen på kroppen.

Själva behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt cirka 45 minuter.

Kort sagt lär bioresonans dina celler att tåla ämnen som du tidigare reagerat på.

BEHANDLINGSMETODEN

TORRBLODSANALYS

torrblodsanalys

Torrblodsanalys – DBA (Dry Blood Analysis)

Torrblodsanalys är ett etablerat instrument för att avläsa näringsbalansen och hur kroppens organsystem fungerar. Det ger en spegelbild av hur dina celler mår. 

Vi börjar med ett blodprov genom ett stick i fingret (kapillärblod). Några bloddroppar appliceras på ett objektglas och får torka i ca 10min. Det torkade blodprovet analyseras i mikroskop direkt på plats på kliniken och man kan avläsa olika tecken.  

Några vanligt förekommande tecken man kan utläsa:

 • Fria radikaler  
 • Störningar i matsmältning och näringsupptag 
 • Problem med kroppen utrensningsfunktioner  
 • Stressprickar: kortisolnivå  

Vetenskaplig bakgrund
Metoden med torrblodsanalys utvecklades i Europa under 1920-talet av tyska professorn Dr. Enderlein. Han upptäckte ett samband mellan störningar i olika kroppsfunktioner och olika tecken som visade sig i torkat blod. Dessa störningar har senare visat sig ha ett samband med blodets koagulation (stelningsprocess). Stelningsprocessen sker när blodet möter luften, i 12 steg, och är beroende av olika näringsämnen (vitaminer, mineraler och proteiner) och kemiska reaktioner. Därför är det mer vetenskapligt korrekt att kalla metoden för koagulationsfaktoranalys

Under 1930-talet kom metoden till USA, men det var först under 1970-talet som torrblodanalysen tog fart i USA, och det var den amerikanske läkaren Dr. Robert Bradford som vidarutvecklade metodiken. Under 1980-talet etablerades metodiken i Sverige när Professor Per Arne Öckerman i Göteborg började använda metoden på sina patienter. Reviva har gått torrblodsutbildningen i Karlstad med Pekka Nylund på Egenvårdspoolen, som har ett nära samarbete med Professor Öckerman. I dag används torrblodsanalys i Nordamerika, Europa, Australien, Nya Zealand och Asien, både av naturmedicinare och inom skolmedicinen.  

Tjänsten passar för alla människor med hälsoutmaningar, i alla åldrar. Styrkan med torrblodsanalys: ger en helhetsbild av kundens hälsotillstånd och ger information om vad som behöver stärkas upp.

ÖVRIGT

KOSTEN

bioresonans

Kosten – en viktig del av tillfrisknandet.

Många människor har idag problem från mage och tarm. De personer kan få en kvalificerad kostrådgivning för att minimera eller helt ta bort mage och tarmsymptom.

Symptomen kan vara:

 • gaser
 • smärta
 • sura uppstötningar
 • dålig andedräkt
 • svullen
 • magknip
 • illamående
 • diarré eller förstoppning
 • migrän

En del av patienterna som är i behov av kostrådgivning har också diagnoser såsom:

 • Ulcerös Colit
 • Morbus Crohn
 • IBS (colon irritable)

Allvarliga händelser i patientens liv är en viktig del av förståelsen för varför mage och tarm inte fungerar. Patienterna bör vara undersökta av läkare.

Behandlingen går ut på att balansera kosten vad gäller proteiner, fett och kolhydrater.
Människor tar idag 60 % av kostintaget från kolhydrater. Detta ska sänkas till runt 20 % eller mindre beroende på symptombilden. Om symptom på tillskott finns ges också mineraler och vitaminer beroende på den totala symptombilden.
Även andra behandlingsmetoder såsom homeopati och bioresonans kan också rekommenderas.

KROPPEN I BALANS

Maria gör inga diagnoser, utan mäter belastningar som försvagar kroppens läkning. Tillsammans tar vi fram en individuell behandlingsplan för dig. För att få bästa resultat innebär det ofta en kombination av flera olika behandlingsmetoder. För att hitta rätt balans för just dig.