MARIAS HÄLSONYCKLAR

Så en tanke, och skörda en handling
Så en handling, och skörda en vana
Så en vana, och skörda en karaktär
Så en karaktär, och skörda ditt ÖDE!

      – Ralph Waldo Emerson –

HELHETSFRISKVÅRD- är att skapa harmoni och balans,  välgörande och uppbyggande!

 

Maria Wester, dipl.homeopat
dipl.bicom bioresons terapeut,under utbildning till Life Cooperation Coach

 

BEHANDLINGSMETODEN

HOMEOPATI

HUR SKER HOMEOPATISK BOT?

Dagens sjukvård är präglad av många stora framgångar, men mänskligheten har ändå inte blivit friskare och antalet kroniska sjukdomar ökar.

Homeopati är en gammal läkekonst, som tar hänsyn till hela människan enligt liknande botar liknande principen (Similia Similibus Curentur). Dagens sjukvård är präglad av många stora framgångar, men mänskligheten har ändå inte blivit friskare och antalet kroniska sjukdomar ökar. Sjukdom är egentligen inget begrepp för sig, utan snarare en signal om att det råder oreda i kroppsmaskineriet.
Behandlingen går ut på att stimulera kroppens självläkande krafter.
Tillsammans går vi grundligt genom dina besvär och åkommor för att få reda på hur DU påverkas av DINA symptom. Behandlingen är således individuellt anpassad för DIG.
T.ex.
En patient kan ha energetisk störning i njurarna, vilket kan resultera i diverse symptom bl.a:

 • migrän
 • reuma
 • eksem
 • tinnitus

Trots det att njurarna är biokemiskt intakta. Många av dessa patienters sjukdomar blir klassade som psykosomatiska i den traditionella sjukvården.

Den naturmedicinska behandlingen syftar till att återställa balansen i kroppsfunktionerna.

BEHANDLINGSMETODEN

BIORESONANS

Är en metod som används när det gäller allergiska besvär. Besvären kan bero på brist på enzymer som behövs för matsmältningen

SÅ HÄR GÅR BEHANDLINGEN TILL

Det är en metod som framför allt används när det gäller allergiska besvär. Det börjar oftast med en oförmåga att smälta någon eller några av basallergenerna: mjölk, vete, ägg och soja. Besvären kan bero på brist på enzymer som behövs för matsmältningen, försämrad tarmflora eller annan svaghet i immunförsvaret.

 

 

ATT HITTA REAKTIONER (ALLERGIER OCH ÖVERKÄNSLIGHETER)

Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde”. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av patientens dagsform. Man sänder en svag elektrisk signal genom patienten och en mätare registrerar motståndet, dvs styrkan på signalen när den kommer ”ut” från patienten.

 

 

Patienten exponeras därefter för ett ämne, t ex mjölk eller annat ämne som man misstänker kan skapa en allergisk reaktion. Ämnet (som finns i ett provrör) placeras i en
bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom skickar därefter ämnets
frekvensmönster till patienten och det nya värdet läses av. 

OBS: mätningen framkallar ingen allergisk reaktion, eftersom man endast använder ämnets frekvenser, inte själva ämnet.

Genom att jämföra detta värde med referensvärdet ser terapeuten om det finns en reaktion mot ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.

BEHANDLINGEN STARTAR

De ämnen som patienten visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen. Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster, som sänds till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Oftast används en mjuk platta utmed ryggen.

I de flesta fall används också patientens saliv i behandlingen på samma sätt. Dessa läses in med hjälp av klotelektroder i händerna och/eller mjuka elektrodplattor på andra ställen på kroppen.

Själva behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt cirka 45 minuter.

Kort sagt lär bioresonans dina celler att tåla ämnen som du tidigare reagerat på.

ÖVRIGT

KOSTEN

Kosten – en viktig del av tillfrisknandet.

Många människor har idag problem från mage och tarm. De personer kan få en kvalificerad kostrådgivning för att minimera eller helt ta bort mage och tarmsymptom.

Symptomen kan vara:

 • gaser
 • smärta
 • sura uppstötningar
 • dålig andedräkt
 • svullen
 • magknip
 • illamående
 • diarré eller förstoppning
 • migrän

En del av patienterna som är i behov av kostrådgivning har också diagnoser såsom:

 • Ulcerös Colit
 • Morbus Crohn
 • IBS (colon irritable)

Allvarliga händelser i patientens liv är en viktig del av förståelsen för varför mage och tarm inte fungerar. Patienterna bör vara undersökta av läkare.

Behandlingen går ut på att balansera kosten vad gäller proteiner, fett och kolhydrater.
Människor tar idag 60 % av kostintaget från kolhydrater. Detta ska sänkas till runt 20 % eller mindre beroende på symptombilden. Om symptom på tillskott finns ges också mineraler och vitaminer beroende på den totala symptombilden.
Även andra behandlingsmetoder såsom homeopati och bioresonans kan också rekommenderas.