MÄTNING AV STRESSNIVÅ

MÄTNING AV STRESSNIVÅ

Alfasystemet används som tilläggsbehandling för att visa och uppmuntra till att andas på rätt sätt. Mätningen görs med klämmor fästa vid handleden för att avläsa bl.a. puls, hormonell aktivitet, biologisk ålder och energiresurser.

Med Alfasystemet kan vi enkelt analysera om kroppens fly- och fäkta system är i balans med lugn- och ro systemet (sympatiska och parasympatiska nervsystemet)