Hur homeopatin hjälper oss i vår vardag

Vi är en familj på fyra personer, två vuxna och en 3-åring och en 1-åring. Vi har under tio års tid använt oss av homeopatiska medel som hjälper oss i vår vardag.

”Vanliga mediciner” blir allt mera sällsynt i vår familj. I stället använder vi homeopatiska medel, exempelvis när barnen har varit oroliga på natten, haft tandsprickning eller när vi har haft förkylningar eller förhindra att förkylningar skall bryta ut.

Jag har genomgått två graviditeter och förlossningar med eftervärkar, men fått lindring tack vare de medel jag tagit och inte behövt använda ”vanliga läkemedel”. Graviditetsbesvären med illamående och foglossningar klarade jag galant tack vare homeopatin. Båda förlossningarna gick snabbt och bra – och det är tack vare att jag hade förberett kroppen med homeopatiska medel.
Efter jag hade fött mitt första barn hade jag efter några månaders amning inte tillräckligt med mjölk. Jag genomled även mjölkstockning med värk och feber, men det svängde snabbt när jag tog in det rätta medlet.

Jag har själv ett par gånger skadat mitt öga och hornhinnan, och vid båda tillfällen hade jag otrolig värk. Jag besökte vårdcentralen där de konstaterade att ögat inte var skadat. Vid första tillfället tog jag ett homeopatiskt medel som Maria rekommenderade och dagen efter var värken borta. Andra gången blev jag behandlad i maskinen ”Bicom” och fick homeopatiska medel att ta in, och följande dag var värken borta.
Senaste vinter (2017) fick vi ”kräksjuka” och vår 3-åring blev så pass medtagen att hon var nära att få vätskebrist. Hon blev slö och hade ingen klar blick. Jag kontaktade Maria och hon gav förslag på vilka medel jag kunde ge dottern. Det gjorde jag, och ett par timmar efteråt mådde hon straxt bättre. Jag är övertygad att vi även denna gång kunde undvika ett sjukhusbesök tack vare homeopatin.

Vårt yngsta barn fick bekymmer under spädbarnsperioden med förstoppning, men efter två veckor med homeopati svängde även det till det normala.
Han hade även hade ofta rinniga och variga ögon som liten. Jag prövade att ge honom medel som passade och efter det slapp han besväret. Varje gång jag observerade att hans ögon blev röda visste jag vad jag kunde ge honom, och förhindrade på det sättet att det blev värre.

Min sambo fick senaste sommar ett sår på sitt knä som blev infekterat. Men tack vare en homeopatisk salva blev det bättre på en dag. Den homeopatiska salvan är en motsvarighet till pencillin. Sambon behövde inte ta en pencillin-kur, som säkert skulle ha hjälpt – men tillika förstört ännu mera i kroppen.

För min egen skull noterar jag alltid ner vilka homeopatiska medel som hjälper i vissa situationer, så när något besvär dyker upp så vet jag vad jag vilket medel jag kan ge för att förhindra att symtomen försämras. De gånger då jag inte vet så kontaktar jag Maria och hon ger rekommendationer på vilket medel som hjälper.

Allt ovanstånde jag nu har skrivit är orsaken till att jag i första hand väljer homeopatin som vårdmetod, och det bästa är att den inte har några som helst biverkningar.
Det är också därför jag tycker det är tryggt att ge den till barnen, att använda den under graviditeter och till oss vuxna.

Jag är mycket tacksam över att jag kom i kontakt med homeopatin och denna vårdmetod.

En mamma till två barn

 

Maria Wester från Marias Hälsonycklar