Min historia

Min historia

Jag har lidit av en rad olika allergier sedan barndomen. De flesta symtom har kommit från djur. Vid något tillfälle diagnostiserades jag med astma.

Jag balanserade mitt liv med mina allergier i åratal och en gång frågade jag min läkare om jag kunde skaffa mig ett djur.  Jag önskade en egen hund eller katt som husdjur. Läkaren avrådde min önskan och sade att bygga upp toleransen inte är värt det eftersom jag är allergisk mot så mycket.  Tanken på ett liv utan husdjur var deprimerande.

Några år senare hörde jag om en bekants besök till Marias hälsonycklar och hur hon hade fått hjälp med sina problem. Jag blev intresserad och fick veta att man kan få hjälp med sina allergier med Bioresonasbehandling. Jag hade inte tidigare hört om den behandlingen.

Efter ett par besök märkte jag en tydlig förändring i mitt mående. Jag fick även veta att många livsmedel var olämpliga för mig och lämnade då bort dem från min kost.

Under tiden behandlingarna fortsatte, märkte jag efterhand att jag kunde vistas nära husdjur. Reaktionerna var inte lika kraftiga som tidigare. Jag började konkret se att det här verkligen fungerar!

Det har nu gått fem månader sedan jag började mina besök hos Marias Hälsonycklar och nu är jag lycklig ägare till en liten hund. Jag reagerar inte längre mot djur, min astma är nästan symtomfri och jag mår bättre än på många år.

Tusen tack till Maria för din hjälp!

(observera att  fotografiet är inte skribenten)