HOMEOPATI

HOMEOPATI

HUR SKER HOMEOPATISK BOT?

Dagens sjukvård är präglad av många stora framgångar, men mänskligheten har ändå inte blivit friskare och antalet kroniska sjukdomar ökar.

Homeopati är en gammal läkekonst, som tar hänsyn till hela människan enligt liknande botar liknande principen (Similia Similibus Curentur). Dagens sjukvård är präglad av många stora framgångar, men mänskligheten har ändå inte blivit friskare och antalet kroniska sjukdomar ökar. Sjukdom är egentligen inget begrepp för sig, utan snarare en signal om att det råder oreda i kroppsmaskineriet.
Behandlingen går ut på att stimulera kroppens självläkande krafter.
Tillsammans går vi grundligt genom dina besvär och åkommor för att få reda på hur DU påverkas av DINA symptom. Behandlingen är således individuellt anpassad för DIG.
T.ex.
En patient kan ha energetisk störning i njurarna, vilket kan resultera i diverse symptom bl.a:

  • migrän
  • reuma
  • eksem
  • tinnitus

Trots det att njurarna är biokemiskt intakta. Många av dessa patienters sjukdomar blir klassade som psykosomatiska i den traditionella sjukvården.

Den naturmedicinska behandlingen syftar till att återställa balansen i kroppsfunktionerna.